บริษัท รสิกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เป็นผู้นำข้า และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตกแต่งทางสถาปัตยกรรมจากต่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มายาวนาน บริษัทของเรามีความก้าวหน้าและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในด้านการให้บริการที่ดีและคุณภาพของสินค้า บริษัทเรายังมุ่งเน้นการให้บริการกับลูกค้าด้วยใจรับฟังความต้องการพร้อมนำมาวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสิ่งที่ตรงต่อความต้องการและดีที่สุด