TACTILE GROUND SURFACE INDICATORS

Studs
หมุดคนตาบอด หรือ หมุดทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือ ผิวสัมผัสปูพื้นสำหรับคนตาบอด หรือ หมุดสแตนเลสทรงกลมใช้สำหรับบอกให้ผู้พิการทางสายตาทราบถึง ทางแยก, ทางลง, ทางต่างระดับ, ขั้นบันได โดยผู้พิการทางสายตาจะสามารถทราบได้จากการใช้เท้าสัมผัส หรือใช้ไม้เท้า นิยามใช้บนพื้นฟุตบาท, สถานีรถไฟฟ้า, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, สวนสาธารณะ, ตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารขึ้น-ลง

Strips
แถบคนตาบอด หรือ แถบทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือ ผิวสัมผัสปูพื้นสำหรับคนตาบอด หรือแถบสแตนเลสแนวยาวใช้สำหรับบอกให้ผู้พิการทางสายตาทราบถึง “ทิศทางในการเดิน” ซึ่งเส้นทางจะเป็นเส้นตรง โดยผู้พิการทางสายตาจะสามารถทราบได้จากการใช้เท้าสัมผัส หรือใช้ไม้เท้า นิยมใช้บนพื้นฟุตบาท, สถานนีรถไฟฟ้า, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, สวนสาธารณะ, ตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารขึ้น-ลง

Ceramic Tactile indicators
แผ่นเซรามิค,แผ่นPU,แผ่นPVCคนตาบอด หรือ แผ่นเซรามิค,แผ่นPU,แผ่นPVCทางเดินสำหรับผู้พิการทางสายตา หรือ ผิวสัมผัสปูพื้นสำหรับคนตาบอด เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อนำทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยผู้พิการทางสายตา สามารถทราบทิศทางการเดิน, ทางเดินลาดชัน, พื้นที่ต่างระดับ, การเปลี่ยนแปลงทิศทางด้านหน้า และยังสามารแจ้งให้ผู้พิการทางสายตาได้ทราบถึงพื้นที่อันตรายด้านหน้าที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ก่อให้เกิดอันตรายได้